اخبار شرکت
۵ دی ۱۳۹۷

پارس نقش در یک نگاه

۱۴ فروردین ۱۳۹۷

نمایشگاه فعالیت دوساله آستان قدس رضوی

طراحی ، ساخت و اجرای نمایشگاه اقدامات دوساله آستان قدس رضوی به صورت نگارخانه ایی در متراژ ۸۰۰ متر مربع اسفند ۹۶ ، مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی
۲۵ دی ۱۳۹۶

طراحی ، ساخت و اجرا باشگاه بدنسازی مجتمع کوهسر

طراحی ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی باشگاه بدنسازی مجتمع کوهسر با متراژ ۳۰۰ متر مربع
۱۹ آذر ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی گردشگری نجف اشرف

طراحی ، اجرا و ساخت غرفه شرکت طریق الافق در نمایشگاه بین المللی گردشگری نجف اشرف آذر ما ۱۳۹۶ در ابعاد ۸۰ متر مربع مدت اجرا ۴ روز کاری